Oferta & Cennik

 

Tryb zdalny

STANDARD

V.I.P.

 

520

zł/m2

750

zł/m2

1100

zł/m2

ETAP 1

Konsultacje na miejscu wraz z wykonaniem pomiarów

+

+

Zrobienie zdjęć i nagranie video

zgodnie

z podanymi danymi

+

+

Plan pomiarowy

zgodnie

z podanymi danymi

+

+

Plan z rozmieszczenia mebli

+

+

+

Plan montażu/demontażu przegród

+

+

+

ETAP 2

3D - wizualizacje

4

kąty

dla każdego pokoju

5

kątów

dla każdego pokoju

6

kątów

dla każdego pokoju

Ilość możliwych zmian w wizualizacji 3D

jeden

dwa

trzy

ETAP 3

Plan montażu/demontażu przegród

+

+

+

Sporządzenie wymiarów po przebudowie

+

+

+

Plan rozmieszczenia mebli

+

+

+

Plan lokalizacji urządzeń grzewczych i klimatyzatorów

+

+

+

Plan podłogi

+

+

+

Projekt ogrzewania podłogowego

+

+

+

Plan stropów z nacięciami

+

+

+

Schemat rozmieszczenia opraw oświetleniowych

+

+

+

Schemat rozmieszczenia gniazdek

+

+

+

Schemat rozmieszczenia włączników

+

+

+

Układ instalacji elektrycznej

+

+

+

Rozwinięcie ścian wraz z uwzględnieniem materiałowym z oszacowaniem ilości sztuk i m²

+

+

+

Plan rozkładu kafelków wraz z uwzględnieniem materiałowym z oszacowaniem ilości sztuk i m²

+

+

+

Specyfikacja materiałowa

+

+

+

Źródła - adresy stron do mebli, części, elementów użytych w projekcie

+

+

+

ETAP 4

Zarządzanie i kontrola projektu na etapie robót budowlanych

na podstawie

zawartej umowy

+

Wyjazd do salonów sprzedażowych i wystawowych w celu doboru i zakupu materiałów

na podstawie

zawartej umowy

+

Format projektu końcowego

plik PDF

plik PDF

plik PDF i 2 albumy A3