Usługi

Architektura wnętrz
Pojektowanie krajobrazu
Rysunek techniczny
Dobór mebli i materiałów wykończeniowych

Projekty wnętrz

Obwód Kijowski
miasto Korsuń Szewczenkowski
Osiedle Lisowa kazka
Osiedle Pszytulny Kwartał

Poszczególne etapy realizacji projektów

Znajomość (zapoznanie) i tworzenie TK
Pomiar, zdjęcia i nagrywanie video
Praca nad planem rozmieszczenia mebli
3D wizualizacja
Rysunek techniczny i szczegóły projekty
Dobór materiałów oraz sprzętu
Nadzór autorski